หมวดหมู่: ข่าวสาร

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

รายการบทความ

อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

เขียนเมื่อ 26/01/2019 ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

ทางบริษัทปั้นทองเจริญ วิศวกรรมจำกัด ได้จัดการอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอด..[Read more]

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

เขียนเมื่อ 23/01/2019 ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

ทางสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 เพื่อเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน..[Read more]

ฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ (4ผู้)

ฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ (4ผู้)

เขียนเมื่อ 14/01/2019 ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

ทางบริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด ได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานให้ที่อับอากาศให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เพื่อเสริมทักษะในการพนักงานและผู้รับเหมา ..[Read more]

อบรม สาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย SCBA

อบรม สาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย SCBA

เขียนเมื่อ 27/11/2018 ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

ทางบริษัท MSA (Thailand) limited  ได้ทำการอบรมสาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย หรือเครื่อง SCBA ให้กับพนักงาน ของ PTC ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงา..[Read more]

อบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค)

อบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค)

เขียนเมื่อ 18/10/2018 ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค) ให้กับพนักงาน ในระดับหัวหน้างาน วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านควา..[Read more]

การ CALIBRATE เครื่องทดสอบแรงอัด

การ CALIBRATE เครื่องทดสอบแรงอัด

เขียนเมื่อ ในหมวดหมู่ ข่าวสาร

โดย อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน..[Read more]