สมัครงาน

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของ พีทีซี กรุ๊ป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกบุคคล และธุรการ

จังหวัดสมุทรปราการ
โทร 02-817-5013-4 ext. 400-401
จังหวัดชลบุรี
โทร 092-903-8464, 082-287-8567
จังหวัดระยอง
โทร 089-203-8551
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โทร 081-928-7312

งานที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

Gender: ชาย
Education: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
Etc.: มีทักษะในการทำงานก่อสร้าง, มีความรับผิดชอบสูง, ย้ายสถานที่ทำงานได้

Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
ประสบการณ์
 • เคยทำงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Etc.: สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, สามารถเขียน Shop Drawing ได้, ได้รับความกดดันได้สูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะการเจรจา และติดต่อสื่อสาร, มีความละเอียดรอบคอบและทำงานเป็นทีมได้

Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยงข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปวช, ปวส
Etc.: มีความอดทน, ชอบเรียนรู้งาน, รับความกดดันได้

Welfare
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
ประสบการณ์
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือจบใหม่

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
Etc.: ค่าจ้าง/เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความชำนาญงาน

Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
ประสบการณ์
 • เคยเป็นเซฟตี้หน้างานมาก่อน

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีใบประกอบวิชาชีพ, มีความรู้าทางด้านโปรแกรม AutoCAD Microsof office, สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้, มีความเป็นผู้นำ และรับความกดดันได้, ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กระตือรือร้น

Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

Please complete the form below. After we got your information, our staff will check and contact you back soon.

[]
1 Step 1
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
เงินเดือนที่ต้องการ
Resume (ถ้ามี)
cloud_uploadbrowse..
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder