ข่าวสาร และกิจกรรม

The leader of scaffolding, insulation & cladding

Background
อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) ทางบริษัทปั้นทองเจริญ วิศวกรรมจำกัด ได้จัดการอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:20..

26

January

Background
การอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ทางสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ..

23

January

Background
ฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ (4ผู้) ทางบริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด ได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานให้ที่อับอากาศให้กับพนัก..

14

January

Background
อบรม สาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย SCBA ทางบริษัท MSA (Thailand) limited  ได้ทำการอบรมสาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย หรือเครื่อง SC..

27

November

Background
อบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค) ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค) ให้กับพนักงาน ในระดับหัวหน้างาน วั..

18

October

Background
การจัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน(สำหรับพนักงานที่ยังไม่มี จป. หัวหน้างาน) ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ให้กับพนักงาน วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 เพื่อยกระดับควา..

10

October

Background
การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ให้กับพนักงาน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 โดยว..

10

October

Background
การคัดล้างกระดานนั่งร้าน การคัดล้างกระดานนั่งร้าน ทำความสะอาด เพื่อนำไปใช้งานอย่างมีมาตรฐาน  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้..

10

October

Background
จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธงจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เลี้ยงอาหาร..

18

September

Background
อบรมการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน British Standards 1139 อบรมการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน British Standards 1139..

18

September

Background
การ CALIBRATE เครื่องทดสอบแรงอัด โดย อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน..

15

July