เกี่ยวกับเรา

The leader of scaffolding, insulation & cladding

บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด

Puntongcharoen Engineering Company Limited.
จดทะเบียน : 11 กุมภาพันธ์ 2553 ทะเบียนเลขที่ : 0115553002159

บริษัท พีทีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

PTC Construction and Supply Company Limited.
จดทะเบียน : 26 มกราคม 2556 ทะเบียนเลขที่ : 0115556001790

about-ptc

ในปี พ.ศ.  2547-2553 เริ่มก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปั้นทองเจริญซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน ฉนวนโพรียูรีเทนโฟม (PU. FOAM) เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำยาเคมี เครื่องพ่น  PU. FOAM อะไหล่ อุปกรณ์ รวมถึงการฉีดพ่นกันความร้อน หลังคา ห้องเย็น เรือ ท่อต่างๆงานป้องกันการรั่วซึมดาดฟ้า แท้งค์น้ำ แท้งค์น้ำมัน พ่นฉนวนกันเสียงรบกวน ห้องประชุม ห้องทำงาน ห้องซ้อมดนตรี ห้องตัดต่อ การใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ติดตั้งนั่งร้าน ปูพื้น รวมถึงเป็นฉนวน ร่วมกับฉนวนทุกๆ ประเภท และในปี 2553 ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ปั้นทองเจริญวิศวกรรม จำกัด และได้เพิ่มประเภทธุรกิจ งานหุ้มฉนวน (Cladding) งานท่อและแทงค์ทุกรูปแบบ อลูมิเนียม สแตนเลส และสังกะสี

ในปี พ.ศ 2555 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มขอบเขตของบริการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ได้แก่ งานท่อ Duct HVAC,  Exhaust การขยายธุรกิจการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยใช้นั่งร้านมาตรฐาน BS Standard (BS 1139) ให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม เหล่านี้ ในนามของ “บริษัท พีทีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด” ด้วยแนวคิดและปณิธานของผู้บริหาร ที่มุ่งมั่น พัฒนา ให้มีทีมงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ PTC พร้อมก้าวสู่ AEC อย่างมีคุณภาพ

เมื่อ 23 กันยายน 2558 บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 แล้วในปีต่อมา 2 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท พีทีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นระบบคุณภาพ เป็น ISO 9001:2015

อีกความภูมิใจเมื่อ 31 พฤษภาคม 2559
ทั้ง 2 บริษัทฯ ได้รับ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากการดำเนินกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามมุ่งมั่น (Green Activity)

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018