งานหุ้มฉนวนร้อน และเย็น

We provide an excellent services

service

งานหุ้มฉนวนร้อน และเย็น

งานหุ้มฉนวนเป็นการติดตั้งเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อน หรือ อุณหภูมิความเย็น การหุ้มฉนวนเพื่อการคงไว้ในอุณหภูมิที่ต้องการนั้น การหุ้มฉนวนมีความจำเป็นอย่างมาก

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือ Polyurethane foam เป็นวัสดุกันความร้อนเก็บความเย็น และลดเสียงดัง โดยมีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด (Closed Cell) มีช่องอากาศเป็นโพรงเรียกว่า Air Cap จำนวนน้อย ติดตั้ง โดยใช้วิธีพ่น หรือติดกับวัสดุ เช่น โลหะ ไม้ อิฐ คอนกรีต แก้วพลาสติก กระเบื้อง ยิปซัม เป็นต้น

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือ Polyurethane foam ประสานแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุไม่มีรอยต่อฉนวน สามารถกำหนดความหนาเนื้อโฟมได้ตามต้องการ จึงสามารถลดความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพไม่อมน้ำ และไม่ซึมน้ำ ลดเสียงดัง เหมาะสำหรับติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา บ้านที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมห้องเย็น เครื่องปรับอากาศที่ต้องการควบคุม อุณหภูมิ เทค ผับ ฯลฯ

ฉนวนผ้าใยเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสามารถลดเสียง และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับโรงไฟฟ้าต้นกำลัง, ท่อไอน้ำอุณหภูมิสูง รวมถึง วาล์ว และหน้าแปลน ฉนวนผ้าใยยืดหยุ่นเหมาะสำหรับทำให้กังหันก๊าซ หรือไอน้ำให้มีอุณหภูมิคงที่ วัสดุเป็นด้ายเสริมสแตนเลส ช่วยเพิ่มอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น เป็นแจ๊คเก็ตในตัวให้กับวาล์ว หน้าแปลน และท่อ ง่ายต่อการถอดประกอบเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุที่บรรจุภายในฉนวนผ้าใยยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ และราคาที่ยอมรับได้

Incapsulate
Incapsulate
Incapsulate
Incapsulate