งานนั่งร้านมาตรฐาน

We provide an excellent services

service

อุปกรณ์นั่งร้านมาตรฐาน

การคัดเลือกนั่งร้าน สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานเป็นสำคัญ บริเวณที่จะต้องไปติดตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรออกแบบและติดตั้งนั่งร้าน ตามความต้องการของให้ผู้ใช้งาน ตามลักษณะงาน ตามแบบร่างพิมพ์เขียว (Blueprint) จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่ควบคุมการก่อสร้าง มาตรฐานการใช้งานนั่งร้านจะถูกอ้างอิงไว้ ตั้งแต่วิธีการทำงาน จนถึงอุปกรณ์นั่งร้านที่ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐาน BS (British Standard), AS/NZS (Australian/New Zealand Standard), ANSI/ASSE (American Nation Standards Institute/American Society of Safety Engineers) ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบได้ถือปฎิบัติ (ยังไม่นับรวมถึงมาตรฐาน ISO9001, ISO14000 และอื่นๆ) วิศวกรผู้ควบคุมงานจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการตัดสินใจการนำรูปแบบนั่งร้านแต่ละประเภท ไปใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ และต้องมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างวิศวกรรมงานนั่งร้านเป็นอย่างดี เพื่อสามารถเลือกประเภทของงานนั่งร้าน ไปใช้กับงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม

ptc imagery
ptc imagery 1 ptc imagery 2