บริการของเรา

รวมภาพผลงาน และลูกค้าของบริษัท

The SIAM CEMENT PCL. (SCG)

The SIAM CEMENT PCL. (SCG)

Scope of work: ฉีดฉนวนพียู.โฟม (PU. Foam) และหุ้ม (Cladding) ผนัง Chilled Water Tank อาคารสำนักงานใหญ่ 3 ตึก 22 ชั้น และตึก 10 ชั้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)