บริการของเรา

รวมภาพผลงาน และลูกค้าของบริษัท

SP MECHANIC CO., LTD. (โรงไฟฟ้าหนองระรอกและนครเนืองเขต)

SP MECHANIC CO., LTD. (โรงไฟฟ้าหนองระรอกและนครเนืองเขต)

Scope of work: หุ้มฉนวนและหุ้มท่อ (Cladding) และ แนววางท่อ HDPE ใต้ดิน และฉีดโฟม โรงไฟฟ้านครเนืองเขต