บริการของเรา

รวมภาพผลงาน และลูกค้าของบริษัท

UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING CO., LTD.

UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING CO., LTD.

Scope of work: ติดตั้งนั่งร้าน BS-Standard  หุ้มฉนวนร๊อควูล (Rockwool) ท่าเรือ Power Barge H157