News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

ฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ (4ผู้)

ทางบริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด ได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานให้ที่อับอากาศให้กับพนักงานและผู้รับเหมา

ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562

เพื่อเสริมทักษะในการพนักงานและผู้รับเหมา และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพ

โดยวิทยากร

คุณศักดิ์สิทธิ์  แก้วอินทร์