News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธงจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม แจกของและอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เป็นต้น