ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

อบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค)

ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค) ให้กับพนักงาน ในระดับหัวหน้างาน

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

โดยวิทยากร

ผศ.ศักรินทร์  โสนันทะ

ผศ.จารุศักดิ์   จิระภาพันธ์

คุณสุวัฒน์  ชุมพร