ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

ทางบริษัทปั้นทองเจริญ วิศวกรรมจำกัด ได้จัดการอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562

เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และเพิ่มความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน

โดยวิทยากร

อ.พรอนันต์  กลิ่นมาลี