ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ กอ.รมน.พคบ รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธงจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม แจกของและอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เป็นต้น