งานอบรม

We provide an excellent services

service

งานอบรม

งานของเราคือ การให้บริการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และตามขัอกำหนดของกฎหมาย โดยให้บริการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ การทำงานบนที่สูง การติดตั้งนั่งร้าน และอื่นๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ให้บริการ

ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • หลักสูตร จป. หัวหน้างาน
 • หลักสูตร จป. บริหาร
 • หลักสูตร จป. เทคนิค
 • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
 • หลักสูตร การติดตั้งนั้งร้าน
 • หลักสูตร การปฏิบัติงานบนที่สูง
 • หลักสูตร การปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น
 • หลักสูตร การทำงานที่อับอากาศ (4ผู้)
 • หลักสูตร ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
 • หลักสูตร ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและทำงานใหม่
 • หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • หลักสูตร ความปลอดภัยการใช้สารเคมี
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • หลักสูตร การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครอบรมที่นี้     ใบสมัครอบรม

หมายเหตุ : คลิกที่คำว่าใบสมัครอบรมเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  เมื่อคลิกแล้วจากปรากฏหน้าใบสมัครอบรมขึ้นมา  จากนั้นให้คลิกที่ใบสมัครอบรม  แล้วจะปรากฏ PDF ให้ดาวน์โหลด

Incapsulate
Incapsulate
Incapsulate
Incapsulate