ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

ทางสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562

เพื่อเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านให้แก่พนักงาน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

โดยวิทยากร

คุณสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น