ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอัพเดทล่าสุด จากบริษัท PTC Group ได้ที่นี่

การจัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน(สำหรับพนักงานที่ยังไม่มี จป. หัวหน้างาน)

ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ให้กับพนักงาน วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

วิทยากรโดย

คุณสุวัฒน์  ชุมพร